Mandag 12. og Tirsdag 13 September hadde vi noe som kalles «Natur og Kulturlæredager». Dette er noen dagsturer hvor vi drar ut i de forskjellige naturtypene. Disse dagene var vi i første dagen i skog/myrområder og siste på fjellet. Vi har med oss veiledere som har et opplegg. Dette innebærer mye refleksjon over forskjeller i måter å veilede på, hvor vi har ulike  veiledere på de ulike dagene. Det er også endel faglig innhold som gjenspeiler historien, geologi, plante og dyreliv i området. Det kommer frem i laging av mat, historier om alt fra bygninger, troll og dyr men og metoder for å fremstille ulike råstoff på gammelt vis. Et eksempel var fremstilling av tjære som har vært en binæring for mange her i innlandet som de var pålagte som en type skatt fra staten. Av mat plukket tyttebær og blåbær som vi lagde tyttebærgrøt og blåbærsuppe av det. Lærte også hvordan de under krigen og trangere perioder brukte type lav for å spe ut hvetemelet. Lærerike dager i variabelt vær med gode veiledere.