Er klar og ferdig pakket til egenferden som i hovedsak går fra Kongsberg via Narefjell, Norsjø, Lunde og videre igjennom noen vassdrag til Herre. Det er en tur som er uten veileder fra Høgskolen sin side og går over 10 dager og 160km. Vi er en gruppe på totalt 6 stk som skal gjennomføre en lengre tur. Vi skal først gå 5 dager med ettefølgende 5 dager i kano. Det er meldt varierende vær men det skal bli en fornøyelse å komme ut på tur igjen. Vi sees om 10 dager :-)