Alone In The Wilderness

Picture is from http://www.swotti.com/tmp/swotti/cacheZGLJAYBWCM9LBM5LA2U=T3ROZXJZLU90AGVYCW==/imgdick%20proenneke3.jpgDick Proenneke var en mann som gjorde det vi alle friluftsinteresserte drømmer om. I en alder av 50 pensjonerte han seg flyttet inn til Alaska og det som kalles Twin Lakes distriktet. Der laftet han seg en hytte og levde resten av sine år blant dyr og fjell langt fra omverdenen. Han minner meg om vår egen Helge Ingstad og hans bok Pelsjegerliv men i filmformat. Han lager det meste av det han finner utendørs. Hytten han står fortsatt den dag i dag og vedlikeholdes av National Park Service. Den sees på som et historisk landemerke og frivillige viltvoktere bor i den, flere måneder om gangen.

Helge Ingstad

Som en av våre nasjonale helter har hatt stor innflytelse på det norske friluftslivet. Med sine bøker har han livlig skildret mange møter med frisk natur. Selv var han sakfører før han valgte å selge praksisen sin for å flytte til Canada for å leve som pelsjeger. Debutboken hans Pelsjegerliv er fra akkurat denne perioden. Den sees på som obligatorisk lesning for alle som er interessert og er vel verdt tiden. Han er et bilde på det enkle friluftslivet med jakt, fiske og hvordan å leve i kontakt med og ikke mot naturen. For spesielt interesserte har Friluftsliv fått lov til å publisere historier fra hans personlige arkiv i sine blader fremover.