Se bilder i galleriet her!

Som et steg til å bli en god friluftslivsveileder er erfaring et viktig stikkord. En møter aldri de samme situasjonene to ganger på rad. Dermed er det viktig å ha et stort repertoar for å kunne fremme gode og trygge læringssituasjoner. Et steg for å kunne tilegne seg disse erfaringene er å la tredjeårsstudentene på friluftsliv ta med seg en gruppe med studenter på tur.

Det viktige fra veilederne våre med denne turen var å sikre god kvalitet i planleggingsfasen. Dette gjennomførte de med et stort fokus på turplanen. Turen gikk dermed som planlagt i et fantastisk vær hvor vi møtte nyfalt snø på toppene. Vi fikk til å følge planen så godt som vi kunne håpe på og i tillegg ha rom litt improvisasjon. Vi sov dermed litt lengre og kunne ta oss noen velfortjente pust i bakken akkurat når vi følte for det.

«Veilederens rolle vil variere med ulike hensikter og mål med turen» (Bischoff og Mytting, 2008 s.256). Vi tar på oss ulike roller etter som området og forholdene forandrer seg. Her har Priest og Gass (2005) «Teaching models»  ulike modeller som fordeler ansvaret mellom de som deltakere og oss som veiledere. Klarer en å være bevisst over dette kan dette skape gode læringsforhold både underveis, før og etter tur. På denne måten fikk jeg større og et mer bevisst forhold til veilederrollen.

I etterkant er det alltid noen forhold en kunne tenke seg å endre på. Utbyttet av en slik tur er tenkt både for oss som har med oss gruppen på tur men også for de som er med. Denne typen tur har litt ulikt rykte på seg. Det å gi gruppene en god opplevelse og ikke ha fokuset på å gjøre den tøffeste eller mest ekstreme turen var en målsetting for meg. Jeg håper at denne gode opplevelsen vil gjøre at de selv legger litt i veilederturen som en god trening både for seg selv for å tre inn i denne rollen.

Vi satte oss ned noen kilometer før vi var kommet helt hjem for å ha en siste evaluering av turen. Selv om vi hadde noen gode dagsetapper og tap av iphone så var tilbakemeldingene ens positive. Enigheten ble at det var hver enkelt som i seg selv måtte være på hugget for å ta ansvar og sørge for at turen ble bra. Muligheten for å ha en slik veiledertur er viktig og erfaringene en tar med seg er verdifulle. Det er på denne måten vi vokser som veiledere og utvikle oss videre.

Kilder:

Bischoff, A og Mytting, I 2010. Friluftsliv. Oslo: Gyldendal

Priest, S og Gass, M. 2005 Effective Leadership in Adventure Programming. Leeds: Human Kinetics