Se gjerne på bildene i galleriet her.

Skolefag og Bachelorløp
Klatreaktivitet i Frankrike er noe som lokker friluftsinteresserte studenter til å ta et bachelor-løp i friluftsliv ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Slike eksotiske tilbud gjør ofte prikken over i’en når det kommer til hvilket studie og studiested en velger. I tillegg kommer det å ha klatreaktivitet som en del av skolehverdagen. Som en avslutning og et høydepunkt har de lagt opp til en 10-12 dagers studietur til Chateauvert. Dette for å oppleve og se hvordan klatring kan organiseres, men og få en fin avslutning på et engasjerende studie.

Tilrettelegging
Klatring i Norge og Frankrike har kommet til ulike steder i utviklingen. Tilretteleggingen begynner å komme mange plasser i Norge men klatrefeltet i Chateauvert var i en særklasse. En ser at klatreaktiviteten har vært der lenge hvor den første boltede ruten kom allerede i 1968. Selv om vi har en rik klatrehistorie har ikke sportsklatringen etablert seg før i de senere tiår. Alf Oddens (2008) forskning viser til en økning når det kommer til det som betegnes som moderne aktiviteter og dette viser Norsk Klatreforbunds medlemstall også hvor de har hatt en stor økning de siste årene.

Kan vi lære noe av andre?
Med denne økte interessen blir det forhåpentligvis en utvikling over hele spekteret av klatregrener og ikke bare blant innendørsklatringen. Tilrettelegging av felt med anmarsj, rasteplasser, toalett og kan gjøre at vi får et enda mer aktivt utendørs klatremiljø. Utviklingen av felt når det kommer til bolting er også viktig. Helhetlige felt med graderinger fra det letteste og til utfordringer for de gode. Her kreves det derimot ildsjeler som må trå til men med støtte fra Klatreforbundet og andre kan dette være gode arenaer for utviklingen av klatringen.

 

Kulturforskjell.
Denne turen fikk meg til å innse at vi har en lang vei å gå. Når jeg stod ved siden av et pensjonistpar som ledet opp det som var av ruter i Chateauvert var kulturforskjellen ganske stor. For at inngangsporten for klatrere skal bli så liten som mulig må det tilrettelegging til. Jeg har selv bodd ved siden av et klatrefelt helt siden jeg var liten men aldri hørt om klatreaktivitet i nærområdet før de siste to årene hvor jeg selv aktivt har oppsøkt det. Men ved felt som Chateauvert så har alle muligheten både til å finne fram men og ha det kjekt med klatring som aktivitet på alle nivå.

 

Vær bevisst.
Det er ikke dermed sagt at vi skal tilrettelegge alle felt vi har her i Norge. Men måten det var gjort på gjorde at alle de som ville nyte dalen og området rundt ble ikke skjemt av det flotte klatrefeltet. Selv om det kom noen rungende rop fra noen så var det en opplevelse og kunne klatre på et slik område. Det var ruter på alle nivå og alle fikk føle på mestringen av å klart ei rute på deres nivå. Alt i alt en fantastisk tur som jeg gjerne vil anbefale til andre både som vennetur men og i organisert sammenheng.

Alle bilder er tatt av Yngve Nordskag.

Litteratur:

Odden, Alf (2008): Hva skjer med norsk friluftsliv? : en studie av utviklingstrekk i norsk friluftsliv 1970-200. Avhandling (ph.d.) – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim