En voksende aktivitet.
En av de aktivitetene som har vært i vekst de siste årene har vært klatresporten (Odden, 2008). Men skillet fra å drive med klatring som fritidsaktivitet og ha ansvaret for ei gruppe med aktivitet innen klatring er stort. Selv om sportsklatring sees på som en trygg aktivitet er konsekvensene store om uhellet skulle være ute. Vi må dermed legge til rette for gode rutiner og enkle metodesett. Dette vil både hjelpe oss og de vi har med oss.

Felles metodesett
Om en har vært på et crag eller ved en innendørsvegg har en sett ulike måter å sikre på. Når en observerer forskjellene blant mennesker som sikrer på skjønner en behovet for et standardisert metodesett. Et metodesett vil si en felles måte i dette tilfellet å utføre sikring. Brattkortet er et tiltak for dette. Dette skal sikre at alle som benytter seg av en innendørs klatrevegg i Norge skal ha en viss basisferdighet og kunnskap.

Konsekvenser
Om en oppnår forståelse for konsekvensene og farene som ligger i klatring så har en på lang vei skjønt hva det dreier seg om. Selv om utstyrssvikt er et tema ligger det forsking på at det er den menneskelige faktoren oftest feilen ligger (Meslo & Mæland, 2011). Det sier oss at det er vi som kan gjøre for å hindre at disse ulykkene skal skje. Dermed må vi som veiledere være dyktige på å legge frem metodesettet på en enkel og forståelig måte.

 

Learning by doing

Det er dermed ikke bare å lære det bort. Selv om en har gjennomført undervisningen på en god måte trenger ikke forståelsen å være oppnådd. Jeg kjenner på meg selv at som oftest har jeg et eller annet spørsmål som jeg kunne ha stilt. Men som John Deweys kjente sitat sier «leaning by doing». I tillegg til at man skal gjøre det selv er det å få en bekreftelse på at man har gjort det riktig eller galt like viktig. En indre sikkerhet i at dette kan være avgjørende når en kommer til en standplass i fjellet og skal sikre opp de neste.


Old School or New Way

Som veileder i friluftsliv og aktiviteter som klatring er det mange ulike veier inn til erfaring. Noen snakker om gamle måten hvor en bare kaster seg ut i det og prøver. På den andre siden er det den nye måten igjennom kurs og sertifiseringer. Hvordan vi tilnærmer oss denne måten reflekterer måten vi også lærer det bort. Kanskje er det en kombinasjon av disse som lønner seg?

Litteratur:

Meslo, E.H, Mæland, V. 2011. Sikkerhet i sportsklatring : en analyse av ulykkesdatabasen til Norges Klatreforbund i 2010 – 2011 Bacheloroppgåve ved Høgskulen i Sogn og Fjordane