Foto: Espen Hermans

Turlogg – Storehaugen

Noe av det en ser ved første øyekast fra Sogndal sentrum er et blinkende lys mot himmelen. Nei det er ikke stjernene men masten på Storehaugen eller Storehogen som det sies lokalt. Som en del av faget Alpin Skiferdsel skal vi planlegge flere turer å gjennomføre med veileder. Denne turen var litt spennende. Fjellet ligger litt lengre ute i fjorden og er dermed eksponert for mye vær og vind i motsetning til Sogndalsdalen som ligger skjermet som en oase med god snø. Det viste seg at dette skulle stemme ganske godt. Det var et mye tynnere snødekke og mye var banket. Etter en bedre bålpause i skogen var det klart for et toppstøt. Heldig for oss lå det såkalt «ruflesnø» i søkkformasjoner som gjorde at vi fikk til tider særs god kjøring nedover. Toppen av skogen var upåklagelig og en trang kabelgate på vei ned gjorde at vi måtte stå godt på ski.

Alt i alt en flott tur som ut i fra forventningene ble bedre enn vi tenkte.